O nas

W związku z dużą ilością nowych projektów zapraszamy doświadczonych tłumaczy wszystkich języków i specjalności do współpracy. Prosimy o kontakt i przesłanie CV.
 O mnie:
Już ponad 14 lat mieszkam w Polsce oraz tutaj mam rodzinę;
 • Współpracowałem z wieloma jednostkami (firmami międzynarodowymi, instytucjami, urzędami) w Polsce w zakresie tłumaczeń, a w szczególności w obszarze specjalistycznego słownictwa technicznego;
 • Jestem profesorem uczelni – pracownikiem dydaktycznym i naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (posiadam ponad 40 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych);
 • Jestem wiceprzewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej WEiP, AGH, 2017-2019r.
 • Jestem stypendystą Start dla wybitnych młodych uczonych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2016r;
 • Jestem stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2015r.
 • Ukończyłem studia doktoranckie z wyróżnieniem na AGH w Krakowie;
 • Byłem naukowcem wizytującym Uniwersytet w Oslo (Norwegia);
 • Ukończyłem studia magisterskie w języku polskim na AGH w Krakowie;
 • Ukończyłem roczny kurs języka polskiego dla inżynierów na Politechnice Krakowskiej ;
 • Miałem staż na Université de Technologie de Compiègne (Francja);
 • Uzyskałem tytuł inżyniera na Politechnice Pekińskiej;
 • Zdobyłem ogólnopolski tytuł – Najlepszy doktorant zagraniczny Interstudent 2013 w Polsce,
 
wywiad ze mną:
http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/KORI-9DFDLR
wiadomość online:
(1) http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wyloniono-czworke-najlepszych-studentow-zagranicznych-w-polsce/dvf9b
(2)http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,37650,14921177,Oto_najlepsi_studenci_zagraniczni_w_Polsce__Dwoje.html